Footer menu

Korta fakta om utflyktsmålen

Program Sverigeresan 2018 >>>
Korta fakta om utflyktsmålen
Praktisk information >>>
Anmälningsblanketten >>>


Den 3-6 juli 2018 går sommarresan för SWEA-medlemmar till Norrbotten och Tornedalen. Här kan du läsa några detaljer om utflyktsmålen.

Gammelstad, även kallad Gammelstaden, är en tätort strax väster om Luleå i Luleå kommun, Norrbottens län. Gammelstad brukar ofta beskrivas som det egentliga Luleås äldsta del. Kring kyrkan ligger Gammelstads kyrkstad med 408 kyrkstugor i nära ursprungligt skick. Kyrkstaden finns med på Unescos världsarvslista.

Aines konstmuseum är en aktiv bildkonstens mötesplats i Torneå. Till gäster bjöds t.ex. samlingsutställningar, separata utställningar, arbetsverkstäder och föreläsningar.

Aines konstmuseum föddes av torneåparet Eila och Veli Aines kärlek till konst. Ett decennielångt konstsamlande ledde till grundandet av Aines Bildkonststiftelse år 1974, samt 1986 till öppnandet av ett av Torneå stad ägt konstmuseum för allmänheten.

Aines Bildkonststiftelses samling omfattar en samling av finsk konst och den inrymmer flera av den finska bildkonstens pärlor: Elin Danielsson-Gambogis Självpoträtt (Omakuva, 1899), Werner Holmbergs Midsommarnatt i Torneå (Juhannusyö Torniossa, ca. 1850), Unto Pusas Stora Ida (Iso Iita, 1873), Tyko Sallinens Husförhör (Kinkerit, 1919), och så vidare.

Aines konstmuseums byggnad är designad av en arkitekt från Torneå, Matti Porkka.

Kukkolaforsen (finska: Kukkolankoski) är en fors i Torne älv på gränsen mellan Sverige och Finland. Forsen ligger vid finska Kukkola och svenska Kukkola, 15 kilometer norr om Haparanda och Torneå, intill Riksväg 99 och Europaväg 8. Forsen är 3,5 kilometer lång och har en fallhöjd på ungefär 14 meter.

Kukkolaforsen är en natursevärdhet i Tornedalen. Sommartid håvar man sik ur älven, och sikfesten vid Kukkolaforsen har anor från medeltiden och infaller av tradition helgen efter Jakobsdagen. Det är då älvsiken börjar sin vandring från havet upp efter Torne älv. Att fiskens lekperiod är såpass tidsbunden är också orsaken till att dess ankomst har uppmärksammats ända sedan medeltiden; det moderna firandet startade först någon gång på 1960-talet.

Kukkolaforsen bildades mellan vår tideräknings början och år 1000, i och med att landhöjningen gjorde att området kom ovanför havsytan.


Landskapsdjur: Lavskrika

Svenska flaggan vid Luppiobergets topp

Svenska flaggan vid Luppiobergets topp; Foto: Silaks
[CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons]


Landskapsblomma: Åkerbär